Орхон Их Сургууль – Таны Ирээдүйн Хөтөч

Эрдэмд хөтөлсөн 25 жил

Эрдэмд хөтөлсөн 25 жилийн ойн баярын мэнд хүргэе!

• 1992 онд үүсгэн байгуулагдсан төрийн бус өмчийн анхны их сургууль

• БСШУЯ-аар аттестатчлагдсан

• Хоёр дахь удаагаа магадлан итгэмжлэгдсэн

• Бакалавр, магистр, докторын сургалттай, сургалт-судалгааны их сургууль

• Цэцэрлэг, Кэмбриджийн хөтөлбөрт олон улсын дунд сургууль, сургалт-судалгааны их сургууль бүхий ОРХОН ЦОГЦОЛБОР

Your bridge to world education!

ОИС-ийн эрхэм зорилго, үнэт зүйлс

  • Даяаршлын эрин үед нээлттэй, харилцан идэвхтэй сургах орчинд инновацид тулгуурласан, чанартай сургалт, судалгаа, үйлчилгээгээр бие даан сурч боловсрох эрмэлзэлтэй манлайлагч бэлтгэх сургууль байна.
  • Инноваци эрдэм шинжилгээ судалгаанд суурилсан, чанартай хөтөлбөр, онол дадлага хосолсон заах арга зүй, мэргэжлийн сургалттай Азийн тэргүүлэх Их Сургууль болно.
дэлгэрэнгүй…